dec. 092016
 

Vineri, 09 decembrie a.c., în prezența Excelenței Sale, domnul Francois Saint-Paul, ambasadorul Franţei în România, la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, a avut loc ceremonia de absolvire a celui de-al XIV-lea Curs Superior Internaţional, la care au participat 13 ofiţeri aparţinând unor structuri interne de securitate din 10 ţări: Franţa, Spania, Iordania, Madagascar, Maroc, Republica Serbia, Republica Moldova, Tunisia, Ucraina și România.

Programul de învăţământ a avut ca obiectiv principal pregătirea ofiţerilor din forţele de securitate internă ale acestor ţări (jandarmerie şi poliţie) pentru a ocupa funcţii într-un stat major internaţional, în cadrul unor operaţiuni de menţinere a păcii sub mandat O.N.U., a căror limbă oficială de lucru este franceza.

Această pregătire s-a tradus printr-un efort orientat în trei direcţii:

  • îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii sub mandat ONU;
  • deprinderea şi perfecţionarea tehnicilor şi a metodelor de lucru într-un stat major internaţional;
  • perfecţionarea cunoştinţelor de limbă franceză, facilitarea cunoaşterii reciproce şi a relaţiilor interpersonale între stagiari.

La această ceremonie, Jandarmeria Română a fost reprezentată de domnul general Petrică Gearîp, adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, care a declarat:Organizarea Cursului Superior Internaţional reprezintă deja o tradiţie pentru Jandarmeria Română şi un element esenţial al contribuţiei autorităţilor române la eforturile ONU în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii. Promoţia de cursanţi 2016, reprezintă, în opinia mea, un nucleu de gândire şi iniţiativă modernă, inovatoare, aplicată şi pragmatică, capabilă să răspundă noilor provocări de securitate la nivel mondial.

La finalul ceremoniei, domnul general de brigadă  Petrică Gearîp  le-a înmânat tuturor participanților, alături de atestatul de abslovire și insigne cu inscripţia „CONSENSIO”, denumirea sub care s-a desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a Cursului Superior Internațional.

 

          Informații suplimentare:

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” a fost inaugurată în noiembrie 2002, reprezintă rodul unei cooperări româno-franceze, începute încă din 1999 și este instituția destinată să asigure pregătirea, perfecționarea și specializarea personalului militar, în special pentru participarea la misiuni internaționale.
Din anul 2014, Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” este membră a Reţelei de Expertiză şi Pregătire Francofonă pentru Operaţiunile de Menţinere a Păcii (REFFOP) din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.
Tot în anul 2014 au fost inițiate procedurile de recunoaștere oficială de către ONU a Cursului Superior Internaţional. În urma procesului de evaluare efectuată de către un reprezentant al Serviciului de Pregătire Integrat din cadrul Departamentului Operaţiunilor de Menţinere a Păcii al ONU, la data de 1 aprilie 2015, Şcoala de Aplicaţie a primit din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite certificatul de recunoaştere a pregătirii desfăşurate la Cursul Superior Internaţional.
Începând cu anul 2012, Şcoala de Aplicaţie a încheiat, în fiecare an, un acord de cooperare în domeniul pregătirii cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), potrivit căruia această organizație asigură finanțarea cheltuielilor pentru stagiarii Cursului Superior Internaţional proveniţi din țări francofone.

Cursul este organizat, anual, de către Jandarmeria Română în cooperare cu Jandarmeria Națională Franceză, logistica fiind asigurată în totalitate de către Jandarmeria Română.