feb. 282017
 

Marți, 28 februarie a.c., Inspectorul general al Jandarmeriei Române, domnul general de brigadă Marin ANDREIANA i-a primit în vizită oficială la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pe Secretarul General Adjunct pentru Investiţii în Apărare al NATO, domnul Ernest J. HEROLD, precum și pe șeful Centrului de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate (CoESPU), generalul de brigadă Pietro Giovanni BARBANO.

Vizita oficială are loc în contextul găzduirii de către Jandarmeria Română, în calitate de „Naţiune sponsor” în cadrul Centrului de Excelenţă  NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE), a unui Atelier de Lucru Internațional în cadrul proiectului Capabilităţile poliţiei de stabilitate NATO în contextul provocărilor de securitate emergente”.

Discuțiile purtate s-au axat pe o mai bună cunoaștere a capabilităților Jandarmeriei Române de a participa la gestionarea misiunilor de poliție din cadrul NATO, de atlfel unul dintre principalele obiective aflate pe agenda atelierului de lucru în desfășurare, precum și la participarea Jandarmeriei la misiunile desfășurate sub egida NATO în Afganistan.

De asemenea, reprezentantul NATO, domnul Ernest J. HEROLD a apreciat în mod deosebit profesionalismul și pregătirea jandarmilor români, aspect relevat și de poziția deținută actualmente de un ofițer jandarm român, cea de consilier pe probleme de siguranță al ministrului de interne din Afganistan.

Concluziile întâlnirii vizează continuarea promovării, cu sprijinul Consiliul Atlanticului de Nord, a capabilităților forțelor de tip jandarmerie de a gestiona misiunile de poliție în cadrul NATO,  dezvoltarea relației de cooperare dintre Jandarmeria  Română și NATO, precum și continuarea pregătirii jandarmilor în cadrul cursurilor organizate de Centrul de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate.

 De la înființarea sa în anul 2005 și până în prezent, peste 5000 de polițiști și militari din 96 de țări, dintre care aproximativ 90 de jandarmi români au beneficiat de pregătire în cadrul Centrului de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate, premergător participării la misiunile de menținere a păcii sub egida organizațiilor internaționale.

Reamintim că Atelierul de lucru la care am făcut referire este găzduit de Jandarmeria Română și  se desfăşoară la București, în perioada 27 februarie – 02 martie a.c., reunind participarea a peste 100 de înalţi oficiali şi experţi în domeniul securităţii, din ţările membre şi partenere NATO.

feb. 272017
 

Luni, 27 februarie a.c., în prezenţa domnului Ernest J. HEROLD, Secretar General Adjunct pentru Investiţii în Apărare al NATO, precum şi a doamnei Carmen Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne a avut loc deschiderea lucrărilor celui de-al doilea atelier internațional din cadrul proiectului Capabilităţile poliţiei de stabilitate NATO în contextul provocărilor de securitate emergente”.

 România, prin Jandarmeria Română este gazda evenimentului având calitatea de „Naţiune sponsor” în cadrul Centrului de Excelenţă  NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE), iar scopul urmărit este promovarea, cu sprijinul Consiliul Atlanticului de Nord, a capabilităților forțelor de tip jandarmerie de a gestiona misiunile de poliție în cadrul NATO.

Atelierul de lucru se desfăşoară în perioada 27 februarie – 02 martie a.c., la Palatul Parlamentului, din Capitală, precum şi la sediul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române și reunește participarea a aproximativ 100 de înalţi oficiali NATO şi experţi în domeniul securităţii, din ţările membre şi partenere NATO.

De asemenea, la Atelierul de Lucru iau parte şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, precum şi ai Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, din cadrul Academiei Române.

Jandarmeria Română este reprezentată de colonel Lucian GAVRILĂ – şef serviciu în cadrul Direcţiei Management Operaţional al IGJR şi viitor comandant al EUROGENDFOR (Forţa de Jandarmerie Europeană) şi locotenent-colonel Sebastian CUCOŞ – director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Precizăm că, iniţiativa proiectului vine ca urmare a Summitului NATO de la Varşovia din anul 2016, ocazie cu care  NATO a identificat nevoia de accentuare a implicării în domeniul operaţiilor de stabilitate. Primul atelier de lucru s-a desfăşurat în Roma, Italia, urmând ca modulele 3 şi 4 să fie organizate în Amsterdam (Olanda) şi Vicenza (Italia).

Informaţii suplimentare:

România ca „Naţiune sponsor” contribuie prin Jandarmeria Română cu expertiză necesară îmbunătăţirii doctrinei NATO în domeniul operaţiilor de stabilitate (conform prevederilor Legii nr. 328/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015).

Calitatea de „Naţiune sponsor” în cadrul Centrului de Excelenţă  NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE) aduce României, prin M.A.I., un loc în cadrul Comitetului Director, organismul care coordonează activitatea Centrului, stabilind priorităţile şi direcţiile de acţiune viitoare.

Din anul 2015, Jandarmeria Română şi respectiv,Ministerul Afacerilor Interne sunt reprezentate în cadrul Comitetului Director de maior Teodor CERNAT, comandantul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ordine Publică, de la Ochiuri, judeţul Dâmboviţa.

Centrul de Excelenţă pentru Operaţii de Stabilitate s-a constituit la intenţia NATO şi are drept scop asigurarea bunei desfăşurări a acţiunilor la care participă forţele militare ale Alianţei, dar şi componente ale forţelor de poliţie cu statut militar, aşa cum este şi Jandarmeria Română.

Centrul s-a înfiinţat în Italia, care reprezintă naţiunea-gazdă şi vizează elaborarea de studii, concepte, doctrine şi standarde de securitate, precum şi organizarea de cursuri de instruire a forţelor de poliţie cu statut militar şi structurilor militare care participă la misiuni internaţionale.

Ca urmare a obţinerii statutului de „Naţiune sponsor”, România, prin Jandarmeria Română a obţinut trei funcţii, dintre care o funcţie cheie, de şef al Departamentului Lecţii Învăţate, celelalte două funcţii vizând funcţia de şef al Secţiunii de Analiză/Evaluare şi Experimentare şi cea de asistent în cadrul Secţiunii Educaţionale şi de Cooperare.

ian. 132017
 

 

Jandarmeria Română a participat la lucrările Comisiei FIEP (Asociația Forțelor  de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar Europene și Mediteraneene) pentru Noi Tehnologii și Logistică, activitate care s-a desfășurat în această săptămână, în Santiago, Chile.

Comisia FIEP a reunit participarea de ofițeri specialiști din toate instituțiile membre ale Asociației și a avut drept scop discutarea aspectelor de interes comun în domeniul noilor tehnologii și a logisticii, pe marginea temei generale a Președinției Iordaniene, respectiv criza migranților: echilibru între protecția migranților și securitatea națională.

Subiectele de specialitate abordate pe timpul discuțiilor s-au referit la rolul internetului și folosirea noilor mijloace tehnologice, în lupta împotriva terorismului și pentru protecția securității naționale.

Reamintim că în anul 2016, România, prin Jandarmeria Română a deținut președinția Asociației Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar Europene și Mediteraneene (FIEP).

La finalul anului 2016, în cadrul unui Summit organizat la București, Jandarmeria Română a predat preşedinţia Asociației către Jandarmeria Regală Iordaniană, care asigură conducerea acesteia în anul 2017.

 În prezent, FIEP este alcătuit din 14 state membre: Franța, Italia, Spania, Portugalia, Olanda, Turcia, Maroc, Iordania Argentina, Chile, Qatar, Tunisia, Palestina și România.

 De asemenea, Argentina, Chile și Qatar au statut de membru asociat FIEP, iar Ucraina și Brazilia au obținut statutul de membru observator în cadrul reuniunii de la București.

 Informații suplimentare:

 FIEP  – Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene, unite în jurul unui element comun – statutul lor militar, creată în iunie 1995, care are drept scop întărirea relaţiilor şi legăturilor stabilite între membrii săi, promovarea de noi forme și concepte în ceea ce privește cooperarea poliţienească internațională, precum și schimburile permanente de experiență și informații.

 Prestigiul crescând al Asociaţiei a determinat ca cereri de admitere să fie depuse şi de către alte instituţii reprezentând state europene interesate să-şi întărească sistemul de securitate internă.

dec. 092016
 

Vineri, 09 decembrie a.c., în prezența Excelenței Sale, domnul Francois Saint-Paul, ambasadorul Franţei în România, la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, a avut loc ceremonia de absolvire a celui de-al XIV-lea Curs Superior Internaţional, la care au participat 13 ofiţeri aparţinând unor structuri interne de securitate din 10 ţări: Franţa, Spania, Iordania, Madagascar, Maroc, Republica Serbia, Republica Moldova, Tunisia, Ucraina și România.

Programul de învăţământ a avut ca obiectiv principal pregătirea ofiţerilor din forţele de securitate internă ale acestor ţări (jandarmerie şi poliţie) pentru a ocupa funcţii într-un stat major internaţional, în cadrul unor operaţiuni de menţinere a păcii sub mandat O.N.U., a căror limbă oficială de lucru este franceza.

Această pregătire s-a tradus printr-un efort orientat în trei direcţii:

  • îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii sub mandat ONU;
  • deprinderea şi perfecţionarea tehnicilor şi a metodelor de lucru într-un stat major internaţional;
  • perfecţionarea cunoştinţelor de limbă franceză, facilitarea cunoaşterii reciproce şi a relaţiilor interpersonale între stagiari.

La această ceremonie, Jandarmeria Română a fost reprezentată de domnul general Petrică Gearîp, adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, care a declarat:Organizarea Cursului Superior Internaţional reprezintă deja o tradiţie pentru Jandarmeria Română şi un element esenţial al contribuţiei autorităţilor române la eforturile ONU în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii. Promoţia de cursanţi 2016, reprezintă, în opinia mea, un nucleu de gândire şi iniţiativă modernă, inovatoare, aplicată şi pragmatică, capabilă să răspundă noilor provocări de securitate la nivel mondial.

La finalul ceremoniei, domnul general de brigadă  Petrică Gearîp  le-a înmânat tuturor participanților, alături de atestatul de abslovire și insigne cu inscripţia „CONSENSIO”, denumirea sub care s-a desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a Cursului Superior Internațional.

 

          Informații suplimentare:

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” a fost inaugurată în noiembrie 2002, reprezintă rodul unei cooperări româno-franceze, începute încă din 1999 și este instituția destinată să asigure pregătirea, perfecționarea și specializarea personalului militar, în special pentru participarea la misiuni internaționale.
Din anul 2014, Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” este membră a Reţelei de Expertiză şi Pregătire Francofonă pentru Operaţiunile de Menţinere a Păcii (REFFOP) din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.
Tot în anul 2014 au fost inițiate procedurile de recunoaștere oficială de către ONU a Cursului Superior Internaţional. În urma procesului de evaluare efectuată de către un reprezentant al Serviciului de Pregătire Integrat din cadrul Departamentului Operaţiunilor de Menţinere a Păcii al ONU, la data de 1 aprilie 2015, Şcoala de Aplicaţie a primit din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite certificatul de recunoaştere a pregătirii desfăşurate la Cursul Superior Internaţional.
Începând cu anul 2012, Şcoala de Aplicaţie a încheiat, în fiecare an, un acord de cooperare în domeniul pregătirii cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), potrivit căruia această organizație asigură finanțarea cheltuielilor pentru stagiarii Cursului Superior Internaţional proveniţi din țări francofone.

Cursul este organizat, anual, de către Jandarmeria Română în cooperare cu Jandarmeria Națională Franceză, logistica fiind asigurată în totalitate de către Jandarmeria Română.

oct. 212016
 

În perioada 19-20 octombrie a.c., Consiliul Europei și Uniunea Europeană, în cooperare cu Jandarmeria Română, au organizat, la București, o conferință care a reunit oficiali și experți din 12 state din regiune pentru a promova noua Convenție a Consiliului Europei referitoare la o abordare integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive și a încuraja implementarea bunelor practici cuprinse în aceasta în cadrul legislației naționale.

Evenimentul face parte dintr-un proiect comun desfășurat de Consiliul Europei în cooperare cu Uniunea Europeană, printre ale cărui priorități se numără și elaborarea unei analize cantitative și calitative a tendințelor referitoare la siguranța și securitatea spectatorilor la partidele de fotbal și alte evenimente sportive disputate în Europa.

În cadrul raportului pentru anul 2015, experții Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii violenței la partidele de fotbal desfășurate în Europa (și, când este necesar, în cazul altor evenimente sportive) au identificat principalele tendințe în acest areal de competență, precum:

  • Nivelul ridicat al utilizării materialelor pirotehnice;
  • Criza imigranților și a refugiaților la nivel european s-a reflectat în comportamentul unor grupuri de suporteri cu orientări extremiste;
  • Confruntările violente organizate între grupurile de suporteri cu risc s-au translatat din zona arenelor sportive către exteriorul acestora, în special pe fondul măsurilor preventive adoptate de către forțele de ordine;
  • O creștere a utilizării neautorizate de drone în cazul partidelor de fotbal.

Acest raport anual constituie un prim pas în procesul de identificare și analizare a fenomenului complex al violenței și manifestărilor antisociale la nivel european.

Un chestionar pilot a fost întocmit și distribuit prin intermediul rețelei Punctelor Naționale Informare Fotbal (PNIF). Proiectul ProS4 intenționează să dezvolte această experiență și să instituie o raportare anuală (începând cu 2017) din partea statelor membre pe baza chestionarului anterior menționat, în scopul colectării datelor relevante în domeniu, acestea urmând a fi analizate în cadrul unui raport care va prezenta tendințele curente și provocările emergente pentru uzul experților și al oficialilor implicați în activitățile de prevenire și combatere a violenței în sport.

Chestionarul în cauză va fi disponibil on-line și implicit se va putea adresa unui grup mult mai larg de actori implicați.

Informații de background:

– Noua Convenție a Consiliului Europei referitoare la o abordare integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive a fost deschisă pentru semnături la data de 3 iulie 2016 în cadrul unei ceremonii desfășurate pe Stadionul Stade de France din Paris, pe timpul EURO 2016.

– Această nouă Convenție reprezintă un pas important înainte în procesul de eficientizare a cooperării polițienești internaționale în conexiune cu prevenirea și combaterea violenței în sport, având în vedere faptul că acest fenomen poate avea un impact major asupra siguranței și securității cetățenilor europeni.

– 15 state au semnat deja acest nou instrument legislativ.

sept. 052016
 

exercitiu internationalLuni, 05 septembrie a.c., la sediul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, din județul Dâmbovița, a avut loc ceremonia de deschidere a celei de-a șasea ediții a exercițiului internațional de stat major cu forțe in teren –  RoGendIntEx 2016.

 Exercițiul internațional reunește participarea a 16 de state, precum și a 4 organizații și structuri internaționale și va fi evaluat de experți și observatori internaționali din cadrul Centrului de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate (Vicenza), Departamentului pentru Operațiuni de Menținere a Păcii (DPKO) al ONU, Colegiului European pentru Securitate și Apărare (ESDC), precum și experți în domeniul misiunilor internaționale și gestionării crizelor ai Uniunii Europene (CMPD).

În premieră, la ediția din acest an sunt prezenți reprezentanți ai forțelor din Brazilia,  Kuweit, Djibouti, Senegal,

De asemenea, au confirmat participarea  peste 20 de ofițeri din cadrul forțelor de Jandarmerie și Poliție din 17 state, cu care Jandarmeria Română are relații de cooperare. Comandantul exercițiului din acest an, colonel Gabriel OANȚĂ, a fost desemnat din cadrul EUROGENDFOR (Forța de Jandarmerie Europeană) este ofițer în cadrul Jandarmeriei Române, dar în prezent își desfășoară activitatea în cadrul prestigioasei organizații.

RoGendIntEx 2016 este cel mai amplu exercițiu internațional organizat de Jandarmeria Română, care implică folosirea de forte în teren și se desfășoară pe teritoriul a patru județe (Dâmbovița, Covasna, Brașov și Harghita) și municipiul București, cu comandamentul la sediul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri.

Din partea Jandarmeriei Române participă 320 de ofițeri și subofițeri, care  ocupă diferite poziții de comandă și execuție în organigrama exercițiului, cu mențiunea că forțele din teren sunt alcătuite în majoritate din jandarmi români.

RoGendIntEx 2016 are ca scop antrenarea forțelor de jandarmerie și poliție provenind din state diferite, pentru a le crește capabilitatea în domeniul gestionării unor situații de criză, în perspectiva desfășurării de misiuni internaționale.

De asemenea, prin intermediul acestor exerciții de antrenament, care se desfășoară în baza unori scenarii adaptate după fapte reale,  se pune un accent deosebit pe asigurarea coeziunii participanților de naționalități diferite, pentru realizarea interoperabilității acestora, precum și pentru stabilirea unor proceduri comune de lucru, cu respectarea mandatorie a prevederilor legislației internaționale, în special în ceea ce privește drepturile omului.

Scenariul pus în aplicare în acest an și concluziile care se vor desprinde în urma desfășurării exercițiului reprezintă un test al capabilității Jandarmeriei Române de a organiza un stagiu de antrenament de tip EUPST (European Union Police Services Training) și al nivelului ridicat de expertiză al jandarmilor români, în ceea ce privește lucrul într-un mediu internațional și gestionarea situațiilor de criză.

Informaţii suplimentare

La data de 18 octombrie 2007,  la Velsen, în Olanda, a fost adoptat Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Olandei şi Republica Portugheză, stabilind Forţa de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR).

În prezent EUROGENDFOR are şapte state membre: Franţa, Italia, Spania, Olanda, Portugalia, România şi Polonia, un stat partener, Lituania şi un membru observator, Turcia.

În conformitate cu obiectul tratatului, Forţa de Jandarmerie Europeană este o structură „operaţională, pre-organizată, robustă şi care poate fi dislocată rapid, cuprinzând exclusiv elemente ale forţelor de poliţie cu statut militar ale Părţilor, în scopul de a îndeplini toate sarcinile poliţieneşti din sfera operaţiunilor de management al crizelor”.

EUROGENDFOR este un instrument polițienesc  al  Uniunii Europene, format din unităţi de poliţie cu statut militar, puse la dispoziţie de către statele fondatoare în mod voluntar, pentru a întări capacităţile gestionării crizelor internaţionale.

aug. 312016
 

Activitatea s-a desfășurat în perioada 29-31 august a.c., la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și a reunit participarea reprezentanților din 21 de state membre EU Think Tank, din cadrul Consiliului Europei precum și din cadrul organizațiilor Interpol și Europol.

Subiectele de pe agenda reuniunii s-au referit la concluziile rezultate în ceea ce privește cooperarea polițienească cu ocazia Campionatului European de Fotbal EURO 2016, stadiul pregătirii următoarelor competiții sportive cu dimensiune internațională, precum și dezvoltarea standardelor aferente prevenirii și combaterii violenței asociate partidelor de fotbal, cu scopul creșterii siguranței participanților la aceste evenimente.

De asemenea, la reuniune au fost prezenți și reprezentanți ai Qatarului, primul stat din Orientul Mijlociu care va găzdui un campionat de fotbal, respectiv Campionatul Mondial de Fotbal 2022, ceea ce presupune armonizarea legislației naționale cu bunele practici existente la nivel european. În acest sens, pentru buna desfășurare a competiției fotbalistice, reprezentanții acestui stat au solicitat asistență din partea EU Think Tank, în discuție fiind luat stadiul pregătirii campionatului mondial.

La nivelul Jandarmeriei Române, organizatorul acestei activități a fost Punctul Național Informare Manifestări Sportive, iar organizarea la București a reuniunii reprezintă o recunoaștere a contribuției instituției în domeniul cooperării polițienești in ceea ce privește partidele de fotbal cu dimensiune internațională, conferindu-i statutul de lider regional în ceea ce privește activitatea de combatere a violenței în sport.

Totodată, România, prin intermediul unui ofițer jandarm din cadrul P.N.I.M.S., căpitan Adrian Dincă, deține poziția de vicepreședinte al Grupului EU Think Tank, acesta fiind ales în urma votului membrilor.

În luna septembrie, Jandarmeria Română va găzdui în premieră la București și conferința anuală UEFA-EU, organizată în cooperare cu EU Think Tank, activitate ce va reuni participarea a peste 300 de delegați –  reprezentanți ai cluburilor, forțelor de ordine, UEFA, federațiilor naționale de fotbal etc.

 

Informații suplimentare:

EU Think Tank a fost înființat de către Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene în scopul identificării măsurilor de reducere a riscurilor asociate desfășurării partidelor de fotbal cu dimensiune internațională și este format din experți europeni din cadrul agențiilor de aplicare a legii din U.E.

În România, Punctul Național Informare Manifestări Sportive funcționează la nivelul Jandarmeriei Române din anul 2003, acesta luând ființă ca urmare a deciziei Consiliului Europei de a înființa structuri responsabile cu securitatea meciurilor de fotbal internationale, cu scopul coordonării și facilitării schimbului de informații între agențiile de aplicare a legii din U.E.

iul. 252016
 

Maiorul Fotescu Gabriel Dumitru din cadrul Jandarmeriei Române este primul ofițer selecționat să  participe la misiunea U.E- EUROGENDFOR, din Republica Mali (Africa). Jandarmul s-a integrat foarte bine în cadrul misiunii Eucap Sahel Mali și a reușit în scurt timp să fie apreciat de colegii săi.

În prezent, ofiţerul Jandarmeriei Române, care este instructor de ordine publică și intervenție profesională, susține un nou modul de pregătire la care participă ofițeri din Jandarmeria, Poliția și Garda Națională ale statului Mali.

În cadrul acestui modul, maiorul Fotescu Gabriel, alături de alți instructori din cadrul națiunilor contributoare la misiunea Eucap Sachel Mali, susține atât teme de legislație în domeniul ordinii publice, cât și exerciții practice destinate creșterii eficienței forțelor de poliție locale.

Totodată, jandarmul monitorizeză progresele forțelor din cadrul sistemului național de poliție, ca urmare a efortului susținut al Uniunii Europene de a le reforma și profesionaliza, cu scopul asigurării unui grad ridicat de siguranță pentru cetățenii din Republica Mali.

Anterior participării la această misiune internațională, maiorul Fotescu Gabriel a promovat un examen susţinut în faţa unei comisii  formate din șase experţi din cadrul Uniunii Europene.

Examenul de selecţie s-a desfăşurat în limba franceză şi engleză și a presupus o bună cunoaştere a cadrului legislativ şi organizatoric specific misiunii Uniunii Europene în Republica Mali. Pe lângă cunoştinţele teoretice, ofiţerului i-au fost testate abilităţile şi capacitatea de răspuns în situaţii de criză.

Totodată, ofițerul a absolvit Cursul Internaţional de Monitor Misiuni Internaționale la Institutul de Studii pentru Ordine Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Maiorul Fotescu Gabriel este și absolvent al Academiei de Poliţie, promoţia 2001, iar pâna la momentul selecționării pentru această misiune internațională, a fost instructor în cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi – “Ochiuri” din cadrul Jandarmerie Române.

Informaţii suplimentare (Misiunea EUROGENDFOR în Mali)

În data de 15 aprilie 2014, Consiliul European a luat decizia începerii unei misiuni civile, conform Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC), pentru a sprijini  Forţele Interne de Securitate din Mali (Denumirea oficială a misiunii este EUCAP Sahel Mali).

Misiunea sprijină statul malian în asigurarea ordinii constituţionale şi democratice, condiţiile necesare unei păci durabile, precum şi menţinerea autorităţii sale pe întregul teritoriu. Misiunea internațională la care participă Jandarmeria Română – EUCAP Sahel Mali, asigură consiliere la nivel strategic şi pregătirea celor trei forţe interne de securitate (Jandarmeria, Poliţia Naţională şi Garda Naţională).

În anul 2015 România, prin Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe a deținut preşedinţia Eurogendfor (Forţa de Jandarmerie Europeană).

EUROGENDFOR este un instrument polițienesc  al  Uniunii Europene, format din unităţi de poliţie cu statut militar, puse la dispoziţie de către statele fondatoare în mod voluntar, pentru a întări capacităţile gestionării crizelor internaţionale.

iun. 282016
 

exercitiu CraiovaAntrenamentul de astăzi s-a desfăşurat la Sala Polivalentă,din Craiova, iar în cadrul scenariului a fost simulată intervenția forţelor de ordine pentru neutralizarea unor posibile amenințări cu bombă, după identificarea unui pachet suspect şi a unei maşini capcană.

„PELENDAVA 16” are drept scop dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate în sistem integrat, analizarea viabilității procedurilor de acțiune, precum şi pentru verificarea capacităţii de reacţie şi intervenţie a forţelor de ordine, în diferite situaţii de risc.

Exercițiul este planificat şi organizat de Jandarmeria Română şi reuneşte participarea structurilor componente ale Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului.

Informații suplimentare:

În cadrul acestui exercițiu de antrenament, o parte din activităţile cuprinse în scenariu se vor desfăşura în spaţiul public, fără a afecta buna desfăşurare activităţilor instituţionale sau cetăţeneşti şi fără a impune restricţii majore de circulaţie.

În cazul în care vă aflați în zona desfășurării unui exerciţiu, vă adresăm rugămintea de a vă păstra calmul şi de a respecta indicaţiile forţelor de ordine.
Exercițiul “PELENDAVA 16” reuneşte participarea reprezentanţilor din cadrul Jandarmeriei şi Poliţiei Române, al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei Generale Management Operaţional a M.A.I., Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi din cadrul Serviciului Român de Informații.

iun. 282016
 

foto cainiLa invitația Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București și în parteneriat cu Biroul de Securitate Diplomatică din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, patru conductori câini din cadrul Jandarmeriei Române se află în Statele Unite pentru parcurgerea cursului de inițiere și dobândire a abilităților necesare la standarde internaționale pentru câini specializați în detectarea explozibilului.

Timp de patru săptămâni, conductorii – câini serviciu ai Jandarmeriei se antrenează și se pregătesc alături de specialiștii Unității de Asistență Antiterorism a Biroului de Securitate din Statele Unite.

Pe durata celor patru săptămâni de curs, jandarmii dobândesc cunoștințe avansate despre identificarea explozibililor, coordonarea câinilor, operațiunile în teren cu câini de serviciu, inspectarea vehiculelor, a clădirilor și a stadioanelor, precum și în domeniul asistenței veterinare de urgență.

Cursul, organizat la Centrul de Pregătire al Biroului de Securitate Diplomatică din West Virgina, în perioada 6 iunie – 1 iulie a.c., are ca scop îmbunătățirea capacităților operative de detectare a materialelor explozive aflate în atribuțiile  Jandarmeriei Române.

La finalul acestei sesiuni de pregătire în comun, Jandarmeria Română va primi, ca donație din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, patru câini specializați în detectarea explozibililor  care să fie folosiți în misiunile specifice Jandarmeriei.

Link video de la antrenamentul câinilor:  https://youtu.be/PXL0wXhZFG4

 Informații suplimentare:

Cei patru câini care urmează să fie donați au o valoare de 20,000 USD fiecare, au parcurs programul de pregătire în domeniul detectării explozibililor și sunt din rasele : o femelă rasa Labrador Retriever auriu (născută pe 21 aprilie 2014), un mascul rasa Labrador Retriever auriu (născut pe 8 iulie 2013), un mascul rasa Labrador Retriever auriu (născut pe  31 ianuarie 2014) și un mascul rasa Labrador Retriever negru (născut pe 18 aprilie 2014).