mai 092017
 

Cei 10 ani parcurși de la aderarea României la Uniunea Europeană (UE) au însemnat pentru Jandarmeria Română un parcurs notabil în cadrul misiunilor sub egida Uniunii Europene la care a participat.

Astfel, începând cu luna decembrie 2008, când UE a preluat Misiunea ONU-UNMIK din Kosovo, asumându-și responsabilitatea pentru continuarea procesului de pace în această zonă, prin misiunea EULEX, Jandarmeria Română a participat, până la sfârșitul anului 2014, cu 575 de jandarmi, care au asigurat suport operativ și activități de comandă.

În prezent, Jandarmeria participă cu  reprezentanţi, în calitate de instructori, la Misiunea Uniunii Europene de Sprijin Pentru Securitatea Internă în Mali – EUCAP SAHEL MALI pentru asigurarea ordinii constituţionale şi democratice, precum şi pentru a menţine autoritatea pe teritoriul ţării. Misiunea furnizează consultanţă strategică şi de pregătire pentru cele trei forţe interne de securitate din Mali, şi anume poliţie, jandarmerie şi Garda Naţională, coordonându-se cu partenerii internaţionali.

De asemenea, încă din anul 2008, 11 ofițeri jandarmi au luat parte la Misiunea Uniunii Europene de Monitorizare din Georgia – EUMM GEORGIA, având stabilizarea situaţiei din teren, ca urmare a conflictului din luna august 2008, prin activităţi de monitorizare, cu supravegherea retragerii forţelor armate ruse din zonele adiacente Osetiei de Sud şi Abhaziei.

Eforturile misiunii se concentrează pe observarea situaţiei în teren, raportarea incidentelor şi, în general, prin asigurarea prezenţei în zonele relevante, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei de securitate.

La Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina – EUAM Ucraina, Jandarmeria Română participă la această misiune cu 1 reprezentant în calitate de instructor/consilier.

Experiența și reputația câștigate de Jandarmeria Română în urma participării la misiunile internaționale sunt întărite de participarea cu succes la acțiunile derulate în cadrul organismelor profesionale care activează la nivel european: Asociația Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar Euro-mediteraneene (FIEP), a cărei președinție a fost asigurată de Jandarmeria Română în anii 2008 și 2016 și Forța de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR) – forţă de poliţie multinaţională, operaţională, preorganizată, robustă şi rapid dislocabilă, constituită din forţe de poliţie cu statut militar, având ca scop creșterea capacității de management al crizelor internaționale.

În cadrul EUROGENDFOR, în prezent, Jandarmeria Română ocupă funcţia de locţiitor al Şefului de Stat Major pentru Operaţii, iar începând cu luna iunie 2017, un ofițer din cadrul Jandarmeriei Române va ocupa funcția de comandant al EUROGENDFOR.

Factorul de decizie care guvernează EUROGENDFOR este Comitetul Interministerial de Nivel Înalt (CIMIN), a cărui președinție a fost asigurată în perioada decembrie 2014 – decembrie 2015, de către România prin Jandarmeria Română.

De asemenea, începând din anul 2011, Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei este membru cu drepturi depline în reţeaua ATLAS – platformă de cooperare operaţională între unităţile speciale de intervenţie (prin acordarea de asistenţă pe teritoriul unui Stat Membru solicitant), precum şi de schimb de experienţă, competenţe şi informaţii generale, tehnice şi practice din domeniul soluţionării situaţiilor de criză.

mai 092017
 

O delegaţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova a desfășurat o vizita de studiu şi documentare în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice la  Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Activitatea s-a derulat la iniţiativa conducerii M.A.I. din Republica Moldova și a avut ca scop instruirea ofiţerilor cu funcţii manageriale în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum şi al Departamentului Trupelor de Carabinieri, în contextul derulării procesului de reformă instituţională aflat în desfăşurare în țara vecină.  Discuţiile au vizat subiecte de interes în privința tacticilor de intervenţie a forţelor de ordine pentru menţinerea şi asigurarea ordinii publice, a modalităților de intervenţie în cazurile în care măsurile îşi pierd caracterul paşnic, precum şi în ceea ce priveşte comunicarea şi soluţionarea situaţiilor de conflict.

De asemenea, au fost dezbătute teme precum: implicarea autorităţilor publice locale în autorizarea şi monitorizarea evenimentelor, până la finalizarea acestora; procedura autorizării evenimentelor/întrunirilor în masă, rolul organizatorilor, al administraţiei publice, precum şi al altor actori; metodele şi procedeele tactice pentru asigurarea protecţiei jandarmului, pe timpul intervenţiilor legale.

În cadrul activității a fost prezentată partenerilor din Republica Moldova o expoziție de tehnică militară și armament de către Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, iar specialiști ai Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi Ochiuri au desfășurat un exercițiu demonstrativ pe linia asigurării și restabilirii ordinii publice.

apr. 262017
 

În această săptămână, o delegaţie a Jandarmeriei Române, condusă de inspectorul general al Jandarmeriei, general de brigadă Marin ANDREIANA se află în vizită de lucru la Garda Naţională a Ucrainei (GNR), cu scopul dezvoltării relaţiilor de cooperare bilaterală dintre cele două instituţii.

Vizita este efectuată la invitaţia conducerii GNR şi are drept scop identificarea unor noi posibilităţi de cooperare instituţională, precum şi continuarea furnizării de către Jandarmeria Română a asistenţei pentru dezvoltare în domeniul siguranţei publice.

Reprezentanţii GNR şi-au exprimat în mod deosebit aprecierea privind oportunitatea de a beneficia de expertiza Jandarmeriei în ceea ce priveşte gestionarea misiunilor de ordine şi siguranţă publică şi pregătirea personalului, în acest sens aducându-se în discuţie posibilitatea detaşării unui expert în acest domeniu din cadrul Jandarmeriei, cu un mandat de 6-12 luni.

În cadrul întâlnirii oficiale, inspectorul general al Jandarmeriei a declarat: Deja există o relaţie tradiţională de cooperare între Jandarmeria Română şi Garda Naţională a Ucrainei, iar acest lucru nu poate fi decât în beneficiul ambelor părţi, dar şi al serviciului de siguranţă oferit de instituţia ucraineană. Rezultatele obţinute ne-au demonstrat  capacitatea de a fi un bun furnizor de bune practici pentru structuri străine cu statut similar, iar faptul că suntem solicitaţi în continuare nu poate decât să contribuie la dezvoltarea viitoare a relaţiilor de cooperare în mediul internaţional.

De asemenea,  în cadrul discuţiilor despre cooperare, un accent deosebit s-a pus continuarea oferirii de expertiză de către jandarmii români  în domeniul recrutării personalului, pentru formarea şi pregătirea acestuia prin cursuri şi stagii, dar şi în ceea ce priveşte profesionalizarea continuă a structurilor mobile şi îmbunătăţirea modului de acţiune în misiunile de ordine publică şi acţiuni speciale.

Anual, personalul GNR participă la cursuri de formare organizate de Jandarmerie, la exerciţiul internaţional e stat major cu forţe în teren (RoGendIntEx), precum şi la Cursul Superior Internaţional organizat la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei.

 

Informaţii suplimentare:

În anul 2016, cu ocazia Summitului FIEP (Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar)  desfăşurat la Bucureşti, Ucraina, prin Garda Naţională a Ucrainei a primit statutul de membru observator, pentru o perioada de un an.

Anterior obţinerii acestui statut, GNR a făcut obiectul unei evaluării din partea unei comisii FIEP, din care a făcut parte şi Jandarmeria Română, care la acea vreme deţinea preşedinţia organizaţiei.

Totodată menţionăm că, primul protocol de cooperare dintre cele două structuri cu statut similar datează din anul 2000, până în prezent personalul GNR participând la numeroase cursuri, stagii de pregătire şi schimburi de experienţă organizate de Jandarmerie.

Începând cu anul 2014, Jandarmeria Română a derulat două proiecte (cel de-al doilea are termen de finalizare octombrie 2017) în baza cărora a devenit furnizor de asistenţă în domeniul siguranţei pentru instituţia ucraineană.

Proiectul aflat în derulare în prezent, de către Jandarmeria Română se intitulează: Sprijin pentru dezvoltarea Gărzii Naţionale din Ucrainaşi beneficiază de finanţare din bugetul destinat asistenţei pentru dezvoltare (AOD) al Ministerului Afacerilor Externe din România.

apr. 202017
 

Şapte jandarmi români s-au pregătit în premieră alături de piloţi IGAV, pentru a putea participa la operaţiuni de salvare cu suport aerian, în cadrul unui curs desfăşurat în luna aprilie a.c., la Sinaia, judeţul Prahova.

Cursul, care este primul de acest fel, s-a desfăşurat sub îndrumarea a doi experţi din cadrul Gărzii Elveţiene de Salvare Aeriană (Swiss Air-Rescue REGA) şi urmăreşte pregătirea salvatorilor jandarmi pentru a creşte şansele de supravieţuire a victimelor accidentelor montane.

Pe timpul cursului, salvatorii jandarmi au învăţat să folosească troliul cu ocazia operaţiunilor de salvare cu suport aerian şi, cel mai important, au avut ocazia să se familiarizeze cu elicopterul medicalizat din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie.

În total, 14 jandarmi montani din judeţele Mureş, Maramureş, Prahova, Suceava, Braşov şi Hunedoara vor fi pregătiţi în domeniul salvării cu suport aerian folosind troliul, confom standardelor elveţiene REGA.

Cursul este prevăzut  în  baza Acordului semnat între Inspectoratul General al Jandarmeriei şi Swiss Air-Rescue REGA, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române”, cofinanţat prin Programul de cooperare elveţiano-român.

 

mart. 022017
 

Doi ofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, colonel Mihai Aurelian IOSIF și colonel Florinel FLUERAȘ au încheiat turul de serviciu din cadrul misiunii NATO Resolute Support Afganistan, ei revenind în siguranță în țară în cursul nopții de 02 martie a.c.

Cei doi ofițeri au fost primiți joi, 03 martie a.c., la Inspectoratul General al Jandarmeriei, unde conducerea instituției i-a felicitat și le-a mulțumit pentru modul profesionist în care și-au îndeplinit mandatul, precum și pentru onoarea cu care au reprezentat Jandarmeria, și cel mai important România, în fața partenerilor strategici internaționali.

Reamintim că, pe durata misiunii sale de un an (2016-2017) colonel Mihai Iosif a deținut funcția de Consilier al Șeful de Stat Major din Ministerul de Interne Afgan contribuind zilnic prin experiența sa profesională la îmbunătățirea activității Ministerului de Interne Afgan – structură esenţială pentru stabilitatea şi funcţionarea statului afgan

De asemenea, acesta a fost desemnat Ofiţer Coordonator al EUROGENDFOR în Afganistan (Forța de Jandarmerie Europeană – EGF), iar în această calitate  jandarmul român a avut o constantă colaborare cu ofiţerii reprezentanţi ai celorlalte naţiuni membre, în reprezentarea EUROGENDFOR din Afganistan.

În cadrul Jandarmeriei Române, colonel Mihai Aurelian IOSIF deține funcția de adjunct al inspectorului șef din cadrul Jandarmeriei Hunedoara.

În cadrul misiunii NATO RSM Afganistan, cel de-al doilea ofițer jandarm, colonel Florinel FLUERAȘ  a deținut funcția de Șef al Secțiunii Echipamente finanțate NATO, funcție deosebit de importantă în ceea ce privește asigurarea logisticii pentru buna funcționare a misiunii NATO Resolute Support Afganistan. Mandatul său în Afganistan a avut durata de șase luni, iar anterior acesteia ofițerul și-a desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei, în calitate de ofițer specialist în domeniul comunicații și informatică.

feb. 282017
 

Marți, 28 februarie a.c., Inspectorul general al Jandarmeriei Române, domnul general de brigadă Marin ANDREIANA i-a primit în vizită oficială la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pe Secretarul General Adjunct pentru Investiţii în Apărare al NATO, domnul Ernest J. HEROLD, precum și pe șeful Centrului de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate (CoESPU), generalul de brigadă Pietro Giovanni BARBANO.

Vizita oficială are loc în contextul găzduirii de către Jandarmeria Română, în calitate de „Naţiune sponsor” în cadrul Centrului de Excelenţă  NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE), a unui Atelier de Lucru Internațional în cadrul proiectului Capabilităţile poliţiei de stabilitate NATO în contextul provocărilor de securitate emergente”.

Discuțiile purtate s-au axat pe o mai bună cunoaștere a capabilităților Jandarmeriei Române de a participa la gestionarea misiunilor de poliție din cadrul NATO, de atlfel unul dintre principalele obiective aflate pe agenda atelierului de lucru în desfășurare, precum și la participarea Jandarmeriei la misiunile desfășurate sub egida NATO în Afganistan.

De asemenea, reprezentantul NATO, domnul Ernest J. HEROLD a apreciat în mod deosebit profesionalismul și pregătirea jandarmilor români, aspect relevat și de poziția deținută actualmente de un ofițer jandarm român, cea de consilier pe probleme de siguranță al ministrului de interne din Afganistan.

Concluziile întâlnirii vizează continuarea promovării, cu sprijinul Consiliul Atlanticului de Nord, a capabilităților forțelor de tip jandarmerie de a gestiona misiunile de poliție în cadrul NATO,  dezvoltarea relației de cooperare dintre Jandarmeria  Română și NATO, precum și continuarea pregătirii jandarmilor în cadrul cursurilor organizate de Centrul de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate.

 De la înființarea sa în anul 2005 și până în prezent, peste 5000 de polițiști și militari din 96 de țări, dintre care aproximativ 90 de jandarmi români au beneficiat de pregătire în cadrul Centrului de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate, premergător participării la misiunile de menținere a păcii sub egida organizațiilor internaționale.

Reamintim că Atelierul de lucru la care am făcut referire este găzduit de Jandarmeria Română și  se desfăşoară la București, în perioada 27 februarie – 02 martie a.c., reunind participarea a peste 100 de înalţi oficiali şi experţi în domeniul securităţii, din ţările membre şi partenere NATO.

feb. 272017
 

Luni, 27 februarie a.c., în prezenţa domnului Ernest J. HEROLD, Secretar General Adjunct pentru Investiţii în Apărare al NATO, precum şi a doamnei Carmen Daniela DAN, ministrul Afacerilor Interne a avut loc deschiderea lucrărilor celui de-al doilea atelier internațional din cadrul proiectului Capabilităţile poliţiei de stabilitate NATO în contextul provocărilor de securitate emergente”.

 România, prin Jandarmeria Română este gazda evenimentului având calitatea de „Naţiune sponsor” în cadrul Centrului de Excelenţă  NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE), iar scopul urmărit este promovarea, cu sprijinul Consiliul Atlanticului de Nord, a capabilităților forțelor de tip jandarmerie de a gestiona misiunile de poliție în cadrul NATO.

Atelierul de lucru se desfăşoară în perioada 27 februarie – 02 martie a.c., la Palatul Parlamentului, din Capitală, precum şi la sediul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române și reunește participarea a aproximativ 100 de înalţi oficiali NATO şi experţi în domeniul securităţii, din ţările membre şi partenere NATO.

De asemenea, la Atelierul de Lucru iau parte şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, precum şi ai Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, din cadrul Academiei Române.

Jandarmeria Română este reprezentată de colonel Lucian GAVRILĂ – şef serviciu în cadrul Direcţiei Management Operaţional al IGJR şi viitor comandant al EUROGENDFOR (Forţa de Jandarmerie Europeană) şi locotenent-colonel Sebastian CUCOŞ – director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Precizăm că, iniţiativa proiectului vine ca urmare a Summitului NATO de la Varşovia din anul 2016, ocazie cu care  NATO a identificat nevoia de accentuare a implicării în domeniul operaţiilor de stabilitate. Primul atelier de lucru s-a desfăşurat în Roma, Italia, urmând ca modulele 3 şi 4 să fie organizate în Amsterdam (Olanda) şi Vicenza (Italia).

Informaţii suplimentare:

România ca „Naţiune sponsor” contribuie prin Jandarmeria Română cu expertiză necesară îmbunătăţirii doctrinei NATO în domeniul operaţiilor de stabilitate (conform prevederilor Legii nr. 328/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015).

Calitatea de „Naţiune sponsor” în cadrul Centrului de Excelenţă  NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE) aduce României, prin M.A.I., un loc în cadrul Comitetului Director, organismul care coordonează activitatea Centrului, stabilind priorităţile şi direcţiile de acţiune viitoare.

Din anul 2015, Jandarmeria Română şi respectiv,Ministerul Afacerilor Interne sunt reprezentate în cadrul Comitetului Director de maior Teodor CERNAT, comandantul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ordine Publică, de la Ochiuri, judeţul Dâmboviţa.

Centrul de Excelenţă pentru Operaţii de Stabilitate s-a constituit la intenţia NATO şi are drept scop asigurarea bunei desfăşurări a acţiunilor la care participă forţele militare ale Alianţei, dar şi componente ale forţelor de poliţie cu statut militar, aşa cum este şi Jandarmeria Română.

Centrul s-a înfiinţat în Italia, care reprezintă naţiunea-gazdă şi vizează elaborarea de studii, concepte, doctrine şi standarde de securitate, precum şi organizarea de cursuri de instruire a forţelor de poliţie cu statut militar şi structurilor militare care participă la misiuni internaţionale.

Ca urmare a obţinerii statutului de „Naţiune sponsor”, România, prin Jandarmeria Română a obţinut trei funcţii, dintre care o funcţie cheie, de şef al Departamentului Lecţii Învăţate, celelalte două funcţii vizând funcţia de şef al Secţiunii de Analiză/Evaluare şi Experimentare şi cea de asistent în cadrul Secţiunii Educaţionale şi de Cooperare.

ian. 132017
 

 

Jandarmeria Română a participat la lucrările Comisiei FIEP (Asociația Forțelor  de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar Europene și Mediteraneene) pentru Noi Tehnologii și Logistică, activitate care s-a desfășurat în această săptămână, în Santiago, Chile.

Comisia FIEP a reunit participarea de ofițeri specialiști din toate instituțiile membre ale Asociației și a avut drept scop discutarea aspectelor de interes comun în domeniul noilor tehnologii și a logisticii, pe marginea temei generale a Președinției Iordaniene, respectiv criza migranților: echilibru între protecția migranților și securitatea națională.

Subiectele de specialitate abordate pe timpul discuțiilor s-au referit la rolul internetului și folosirea noilor mijloace tehnologice, în lupta împotriva terorismului și pentru protecția securității naționale.

Reamintim că în anul 2016, România, prin Jandarmeria Română a deținut președinția Asociației Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar Europene și Mediteraneene (FIEP).

La finalul anului 2016, în cadrul unui Summit organizat la București, Jandarmeria Română a predat preşedinţia Asociației către Jandarmeria Regală Iordaniană, care asigură conducerea acesteia în anul 2017.

 În prezent, FIEP este alcătuit din 14 state membre: Franța, Italia, Spania, Portugalia, Olanda, Turcia, Maroc, Iordania Argentina, Chile, Qatar, Tunisia, Palestina și România.

 De asemenea, Argentina, Chile și Qatar au statut de membru asociat FIEP, iar Ucraina și Brazilia au obținut statutul de membru observator în cadrul reuniunii de la București.

 Informații suplimentare:

 FIEP  – Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene, unite în jurul unui element comun – statutul lor militar, creată în iunie 1995, care are drept scop întărirea relaţiilor şi legăturilor stabilite între membrii săi, promovarea de noi forme și concepte în ceea ce privește cooperarea poliţienească internațională, precum și schimburile permanente de experiență și informații.

 Prestigiul crescând al Asociaţiei a determinat ca cereri de admitere să fie depuse şi de către alte instituţii reprezentând state europene interesate să-şi întărească sistemul de securitate internă.

dec. 092016
 

Vineri, 09 decembrie a.c., în prezența Excelenței Sale, domnul Francois Saint-Paul, ambasadorul Franţei în România, la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, a avut loc ceremonia de absolvire a celui de-al XIV-lea Curs Superior Internaţional, la care au participat 13 ofiţeri aparţinând unor structuri interne de securitate din 10 ţări: Franţa, Spania, Iordania, Madagascar, Maroc, Republica Serbia, Republica Moldova, Tunisia, Ucraina și România.

Programul de învăţământ a avut ca obiectiv principal pregătirea ofiţerilor din forţele de securitate internă ale acestor ţări (jandarmerie şi poliţie) pentru a ocupa funcţii într-un stat major internaţional, în cadrul unor operaţiuni de menţinere a păcii sub mandat O.N.U., a căror limbă oficială de lucru este franceza.

Această pregătire s-a tradus printr-un efort orientat în trei direcţii:

  • îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii sub mandat ONU;
  • deprinderea şi perfecţionarea tehnicilor şi a metodelor de lucru într-un stat major internaţional;
  • perfecţionarea cunoştinţelor de limbă franceză, facilitarea cunoaşterii reciproce şi a relaţiilor interpersonale între stagiari.

La această ceremonie, Jandarmeria Română a fost reprezentată de domnul general Petrică Gearîp, adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, care a declarat:Organizarea Cursului Superior Internaţional reprezintă deja o tradiţie pentru Jandarmeria Română şi un element esenţial al contribuţiei autorităţilor române la eforturile ONU în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii. Promoţia de cursanţi 2016, reprezintă, în opinia mea, un nucleu de gândire şi iniţiativă modernă, inovatoare, aplicată şi pragmatică, capabilă să răspundă noilor provocări de securitate la nivel mondial.

La finalul ceremoniei, domnul general de brigadă  Petrică Gearîp  le-a înmânat tuturor participanților, alături de atestatul de abslovire și insigne cu inscripţia „CONSENSIO”, denumirea sub care s-a desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a Cursului Superior Internațional.

 

          Informații suplimentare:

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” a fost inaugurată în noiembrie 2002, reprezintă rodul unei cooperări româno-franceze, începute încă din 1999 și este instituția destinată să asigure pregătirea, perfecționarea și specializarea personalului militar, în special pentru participarea la misiuni internaționale.
Din anul 2014, Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” este membră a Reţelei de Expertiză şi Pregătire Francofonă pentru Operaţiunile de Menţinere a Păcii (REFFOP) din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.
Tot în anul 2014 au fost inițiate procedurile de recunoaștere oficială de către ONU a Cursului Superior Internaţional. În urma procesului de evaluare efectuată de către un reprezentant al Serviciului de Pregătire Integrat din cadrul Departamentului Operaţiunilor de Menţinere a Păcii al ONU, la data de 1 aprilie 2015, Şcoala de Aplicaţie a primit din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite certificatul de recunoaştere a pregătirii desfăşurate la Cursul Superior Internaţional.
Începând cu anul 2012, Şcoala de Aplicaţie a încheiat, în fiecare an, un acord de cooperare în domeniul pregătirii cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), potrivit căruia această organizație asigură finanțarea cheltuielilor pentru stagiarii Cursului Superior Internaţional proveniţi din țări francofone.

Cursul este organizat, anual, de către Jandarmeria Română în cooperare cu Jandarmeria Națională Franceză, logistica fiind asigurată în totalitate de către Jandarmeria Română.

oct. 212016
 

În perioada 19-20 octombrie a.c., Consiliul Europei și Uniunea Europeană, în cooperare cu Jandarmeria Română, au organizat, la București, o conferință care a reunit oficiali și experți din 12 state din regiune pentru a promova noua Convenție a Consiliului Europei referitoare la o abordare integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive și a încuraja implementarea bunelor practici cuprinse în aceasta în cadrul legislației naționale.

Evenimentul face parte dintr-un proiect comun desfășurat de Consiliul Europei în cooperare cu Uniunea Europeană, printre ale cărui priorități se numără și elaborarea unei analize cantitative și calitative a tendințelor referitoare la siguranța și securitatea spectatorilor la partidele de fotbal și alte evenimente sportive disputate în Europa.

În cadrul raportului pentru anul 2015, experții Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii violenței la partidele de fotbal desfășurate în Europa (și, când este necesar, în cazul altor evenimente sportive) au identificat principalele tendințe în acest areal de competență, precum:

  • Nivelul ridicat al utilizării materialelor pirotehnice;
  • Criza imigranților și a refugiaților la nivel european s-a reflectat în comportamentul unor grupuri de suporteri cu orientări extremiste;
  • Confruntările violente organizate între grupurile de suporteri cu risc s-au translatat din zona arenelor sportive către exteriorul acestora, în special pe fondul măsurilor preventive adoptate de către forțele de ordine;
  • O creștere a utilizării neautorizate de drone în cazul partidelor de fotbal.

Acest raport anual constituie un prim pas în procesul de identificare și analizare a fenomenului complex al violenței și manifestărilor antisociale la nivel european.

Un chestionar pilot a fost întocmit și distribuit prin intermediul rețelei Punctelor Naționale Informare Fotbal (PNIF). Proiectul ProS4 intenționează să dezvolte această experiență și să instituie o raportare anuală (începând cu 2017) din partea statelor membre pe baza chestionarului anterior menționat, în scopul colectării datelor relevante în domeniu, acestea urmând a fi analizate în cadrul unui raport care va prezenta tendințele curente și provocările emergente pentru uzul experților și al oficialilor implicați în activitățile de prevenire și combatere a violenței în sport.

Chestionarul în cauză va fi disponibil on-line și implicit se va putea adresa unui grup mult mai larg de actori implicați.

Informații de background:

– Noua Convenție a Consiliului Europei referitoare la o abordare integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive a fost deschisă pentru semnături la data de 3 iulie 2016 în cadrul unei ceremonii desfășurate pe Stadionul Stade de France din Paris, pe timpul EURO 2016.

– Această nouă Convenție reprezintă un pas important înainte în procesul de eficientizare a cooperării polițienești internaționale în conexiune cu prevenirea și combaterea violenței în sport, având în vedere faptul că acest fenomen poate avea un impact major asupra siguranței și securității cetățenilor europeni.

– 15 state au semnat deja acest nou instrument legislativ.