oct. 172017
 

O delegaţie a Jandarmeriei Române, condusă de către domnul colonel Sebastian Cucoș, a fost primită de către Majestatea Sa Abdullah al II-lea, Regele Iordaniei, în cadrul Summitului FIEP ce se desfăşoară în perioada 16-18.10.2017 la Amman, în Iordania.

În acest context, comandantul Jandarmeriei Române, colonel Sebastian Cucoș, a declarat: ,, Evenimentele din ultimul timp ne conduc la ideea că provocările societății contemporane necesită o abordare conjugată din partea instituţiilor de profil din întreaga lume. Prevenirea oricărui tip de conflict înseamnă în primul rând salvarea de vieţi omeneşti. Cooperarea şi comunicarea între structurile de aplicare a legii este esenţială în aceste vremuri “.

Cu ocazia acestui summit, Jandarmeria Turcă va prelua de la Jandarmeria Iordaniană preşedinţia asociaţiei şi se vor semna Declaraţia Comună a Comandanţilor şi Directorilor Generali, care include şi Statutul asociaţiei, precum şi Programul de lucru pentru anul 2018.

FIEP este o organizaţie internaţională  de cooperare prin care se urmărește schimbul de experiență și împărtășirea de bune practici în domeniu, întărirea solidarității reciproce și organizarea demersurilor pentru adaptarea la provocările și la noile amenințări emergente la adresa securității statelor membre.

Având în vedere numărul mare de candidaturi, Jandarmeria Română a propus elaborarea unor standarde pe care să le îndeplinească forţele de jandarmerie sau poliţie cu statut militar care solicită aderarea la FIEP. Toți membrii FIEP au acceptat introducerea unei noi anexe la Statutul asociaţiei, referitoare la etapele, standardele și procedurile de admitere în cadrul acesteia. Astfel, Jandarmeria Română a contribuit semnificativ la conceperea anexei, cu atât mai mult cu cât a participat la două misiuni de evaluare în Ucraina și Brazilia  pe timpul deținerii Președinției FIEP în anul 2016, când a și coordonat membrii echipelor internaționale de evaluare.

De asemenea, Jandarmeria Română a avut inițiativa creării unei „biblioteci virtuale” a FIEP și a contribuit efectiv la punerea în aplicare a acestui proiect, pentru a re-crea o ”istorie scrisă” a asociaţiei și pentru ca noii membri să înțeleagă mai bine evoluția acesteia de-a lungul timpului.