apr. 262017
 

În această săptămână, o delegaţie a Jandarmeriei Române, condusă de inspectorul general al Jandarmeriei, general de brigadă Marin ANDREIANA se află în vizită de lucru la Garda Naţională a Ucrainei (GNR), cu scopul dezvoltării relaţiilor de cooperare bilaterală dintre cele două instituţii.

Vizita este efectuată la invitaţia conducerii GNR şi are drept scop identificarea unor noi posibilităţi de cooperare instituţională, precum şi continuarea furnizării de către Jandarmeria Română a asistenţei pentru dezvoltare în domeniul siguranţei publice.

Reprezentanţii GNR şi-au exprimat în mod deosebit aprecierea privind oportunitatea de a beneficia de expertiza Jandarmeriei în ceea ce priveşte gestionarea misiunilor de ordine şi siguranţă publică şi pregătirea personalului, în acest sens aducându-se în discuţie posibilitatea detaşării unui expert în acest domeniu din cadrul Jandarmeriei, cu un mandat de 6-12 luni.

În cadrul întâlnirii oficiale, inspectorul general al Jandarmeriei a declarat: Deja există o relaţie tradiţională de cooperare între Jandarmeria Română şi Garda Naţională a Ucrainei, iar acest lucru nu poate fi decât în beneficiul ambelor părţi, dar şi al serviciului de siguranţă oferit de instituţia ucraineană. Rezultatele obţinute ne-au demonstrat  capacitatea de a fi un bun furnizor de bune practici pentru structuri străine cu statut similar, iar faptul că suntem solicitaţi în continuare nu poate decât să contribuie la dezvoltarea viitoare a relaţiilor de cooperare în mediul internaţional.

De asemenea,  în cadrul discuţiilor despre cooperare, un accent deosebit s-a pus continuarea oferirii de expertiză de către jandarmii români  în domeniul recrutării personalului, pentru formarea şi pregătirea acestuia prin cursuri şi stagii, dar şi în ceea ce priveşte profesionalizarea continuă a structurilor mobile şi îmbunătăţirea modului de acţiune în misiunile de ordine publică şi acţiuni speciale.

Anual, personalul GNR participă la cursuri de formare organizate de Jandarmerie, la exerciţiul internaţional e stat major cu forţe în teren (RoGendIntEx), precum şi la Cursul Superior Internaţional organizat la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei.

 

Informaţii suplimentare:

În anul 2016, cu ocazia Summitului FIEP (Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar)  desfăşurat la Bucureşti, Ucraina, prin Garda Naţională a Ucrainei a primit statutul de membru observator, pentru o perioada de un an.

Anterior obţinerii acestui statut, GNR a făcut obiectul unei evaluării din partea unei comisii FIEP, din care a făcut parte şi Jandarmeria Română, care la acea vreme deţinea preşedinţia organizaţiei.

Totodată menţionăm că, primul protocol de cooperare dintre cele două structuri cu statut similar datează din anul 2000, până în prezent personalul GNR participând la numeroase cursuri, stagii de pregătire şi schimburi de experienţă organizate de Jandarmerie.

Începând cu anul 2014, Jandarmeria Română a derulat două proiecte (cel de-al doilea are termen de finalizare octombrie 2017) în baza cărora a devenit furnizor de asistenţă în domeniul siguranţei pentru instituţia ucraineană.

Proiectul aflat în derulare în prezent, de către Jandarmeria Română se intitulează: Sprijin pentru dezvoltarea Gărzii Naţionale din Ucrainaşi beneficiază de finanţare din bugetul destinat asistenţei pentru dezvoltare (AOD) al Ministerului Afacerilor Externe din România.