oct. 212016
 

În perioada 19-20 octombrie a.c., Consiliul Europei și Uniunea Europeană, în cooperare cu Jandarmeria Română, au organizat, la București, o conferință care a reunit oficiali și experți din 12 state din regiune pentru a promova noua Convenție a Consiliului Europei referitoare la o abordare integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive și a încuraja implementarea bunelor practici cuprinse în aceasta în cadrul legislației naționale.

Evenimentul face parte dintr-un proiect comun desfășurat de Consiliul Europei în cooperare cu Uniunea Europeană, printre ale cărui priorități se numără și elaborarea unei analize cantitative și calitative a tendințelor referitoare la siguranța și securitatea spectatorilor la partidele de fotbal și alte evenimente sportive disputate în Europa.

În cadrul raportului pentru anul 2015, experții Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii violenței la partidele de fotbal desfășurate în Europa (și, când este necesar, în cazul altor evenimente sportive) au identificat principalele tendințe în acest areal de competență, precum:

  • Nivelul ridicat al utilizării materialelor pirotehnice;
  • Criza imigranților și a refugiaților la nivel european s-a reflectat în comportamentul unor grupuri de suporteri cu orientări extremiste;
  • Confruntările violente organizate între grupurile de suporteri cu risc s-au translatat din zona arenelor sportive către exteriorul acestora, în special pe fondul măsurilor preventive adoptate de către forțele de ordine;
  • O creștere a utilizării neautorizate de drone în cazul partidelor de fotbal.

Acest raport anual constituie un prim pas în procesul de identificare și analizare a fenomenului complex al violenței și manifestărilor antisociale la nivel european.

Un chestionar pilot a fost întocmit și distribuit prin intermediul rețelei Punctelor Naționale Informare Fotbal (PNIF). Proiectul ProS4 intenționează să dezvolte această experiență și să instituie o raportare anuală (începând cu 2017) din partea statelor membre pe baza chestionarului anterior menționat, în scopul colectării datelor relevante în domeniu, acestea urmând a fi analizate în cadrul unui raport care va prezenta tendințele curente și provocările emergente pentru uzul experților și al oficialilor implicați în activitățile de prevenire și combatere a violenței în sport.

Chestionarul în cauză va fi disponibil on-line și implicit se va putea adresa unui grup mult mai larg de actori implicați.

Informații de background:

– Noua Convenție a Consiliului Europei referitoare la o abordare integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive a fost deschisă pentru semnături la data de 3 iulie 2016 în cadrul unei ceremonii desfășurate pe Stadionul Stade de France din Paris, pe timpul EURO 2016.

– Această nouă Convenție reprezintă un pas important înainte în procesul de eficientizare a cooperării polițienești internaționale în conexiune cu prevenirea și combaterea violenței în sport, având în vedere faptul că acest fenomen poate avea un impact major asupra siguranței și securității cetățenilor europeni.

– 15 state au semnat deja acest nou instrument legislativ.