mai 092017
 

Cei 10 ani parcurși de la aderarea României la Uniunea Europeană (UE) au însemnat pentru Jandarmeria Română un parcurs notabil în cadrul misiunilor sub egida Uniunii Europene la care a participat.

Astfel, începând cu luna decembrie 2008, când UE a preluat Misiunea ONU-UNMIK din Kosovo, asumându-și responsabilitatea pentru continuarea procesului de pace în această zonă, prin misiunea EULEX, Jandarmeria Română a participat, până la sfârșitul anului 2014, cu 575 de jandarmi, care au asigurat suport operativ și activități de comandă.

În prezent, Jandarmeria participă cu  reprezentanţi, în calitate de instructori, la Misiunea Uniunii Europene de Sprijin Pentru Securitatea Internă în Mali – EUCAP SAHEL MALI pentru asigurarea ordinii constituţionale şi democratice, precum şi pentru a menţine autoritatea pe teritoriul ţării. Misiunea furnizează consultanţă strategică şi de pregătire pentru cele trei forţe interne de securitate din Mali, şi anume poliţie, jandarmerie şi Garda Naţională, coordonându-se cu partenerii internaţionali.

De asemenea, încă din anul 2008, 11 ofițeri jandarmi au luat parte la Misiunea Uniunii Europene de Monitorizare din Georgia – EUMM GEORGIA, având stabilizarea situaţiei din teren, ca urmare a conflictului din luna august 2008, prin activităţi de monitorizare, cu supravegherea retragerii forţelor armate ruse din zonele adiacente Osetiei de Sud şi Abhaziei.

Eforturile misiunii se concentrează pe observarea situaţiei în teren, raportarea incidentelor şi, în general, prin asigurarea prezenţei în zonele relevante, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei de securitate.

La Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina – EUAM Ucraina, Jandarmeria Română participă la această misiune cu 1 reprezentant în calitate de instructor/consilier.

Experiența și reputația câștigate de Jandarmeria Română în urma participării la misiunile internaționale sunt întărite de participarea cu succes la acțiunile derulate în cadrul organismelor profesionale care activează la nivel european: Asociația Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar Euro-mediteraneene (FIEP), a cărei președinție a fost asigurată de Jandarmeria Română în anii 2008 și 2016 și Forța de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR) – forţă de poliţie multinaţională, operaţională, preorganizată, robustă şi rapid dislocabilă, constituită din forţe de poliţie cu statut militar, având ca scop creșterea capacității de management al crizelor internaționale.

În cadrul EUROGENDFOR, în prezent, Jandarmeria Română ocupă funcţia de locţiitor al Şefului de Stat Major pentru Operaţii, iar începând cu luna iunie 2017, un ofițer din cadrul Jandarmeriei Române va ocupa funcția de comandant al EUROGENDFOR.

Factorul de decizie care guvernează EUROGENDFOR este Comitetul Interministerial de Nivel Înalt (CIMIN), a cărui președinție a fost asigurată în perioada decembrie 2014 – decembrie 2015, de către România prin Jandarmeria Română.

De asemenea, începând din anul 2011, Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei este membru cu drepturi depline în reţeaua ATLAS – platformă de cooperare operaţională între unităţile speciale de intervenţie (prin acordarea de asistenţă pe teritoriul unui Stat Membru solicitant), precum şi de schimb de experienţă, competenţe şi informaţii generale, tehnice şi practice din domeniul soluţionării situaţiilor de criză.